Kennis-maken of inschrijven

Oog voor ieder kind

Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband PassendWijs, dat staat voor goed onderwijs voor alle leerlingen én zorgplicht voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Denkt u bijvoorbeeld aan leerlingen met dyslexie, gedragsproblematiek, of leerlingen die zeer moeilijk kunnen meekomen in hun klas.

Uitgangspunt hierbij is het belang van de individuele leerling. Onze intentie is altijd te kijken naar de mogelijkheden.

Wij willen dat ieder kind de juiste ondersteuning krijgt, meer hierover leest u in het ‘schoolondersteuningsprofiel’ (SOP).

 

Quote_Dewi

 

Omdat ik slechthorend ben, helpt het mij heel erg dat mijn juffen gebruik maken van een apparaatje waardoor ik ze goed kan verstaan. Hier houden de juffen elke dag rekening mee!

 

Dewi, groep 8

 

(SOCIALE) VEILIGHEID: Kwink

 

Op de Wensvogel werken wij met de methode Kwink. Wij vinden het belangrijk om op een respectvolle manier met elkaar en onze omgeving om te gaan. In een prettige en veilige omgeving kunnen we beter spelen en leren.

Hoe doen wij dit?

 

Met behulp van Kwink leert uw kind belangrijke lessen voor het leven. Het oefent hiermee zijn sociaal-emotionele vaardigheden. Daarvoor is een veilige groep van belang. Een groep waarin kinderen zichzelf kunnen zijn en waarin verstorend gedrag als pesten niet voorkomt.

 

Kwink is niet alleen de naam van de methode, maar ook van een dierenwereld. Het doel is dat kinderen zich met die dieren kunnen identificeren en daardoor in een veilige omgeving over hun gevoelens kunnen praten en kunnen oefenen met gedrag. Bijvoorbeeld een ‘ik-boodschap’ geven. Zo krijgen ze te maken met herkenbare emoties zoals spanning, vrolijkheid en boosheid.

 

 KWINKKijkwijzer

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren