Kennis-maken of inschrijven

Schooltijden en vakantierooster

Maandag woensdag, donderdag & vrijdag 08.30 uur - 14.15 uur

Dinsdag 08.30 - 15.30 uur

 

Schoolvakanties Schooljaar 2023-2024
Herfstvakantie 16-10-2023 t/m 20-10-2023
Kerstvakantie 25-12-2023 t/m 05-01-2024
Voorjaarsvakantie

12-02-2024 t/m 16-02-2024

Tweede paasdag 01-04-2024
Meivakantie 29-04-2024 t/m 10-05-2024
Hemelvaart 09-05-2024
Tweede pinksterdag 20-05-2024
Zomervakantie 08-07-2024 t/m 18-08-2024

 

 

 

Studiedagen

 2023-2024

Vrijdag  29-09-2023

Woensdag

15-11-2023

Donderdag

18-01-2024
Vrijdag 01-03-2024
Donderdag 11-04-2024
Vrijdag 21-06-2024

 

 

Kindcentrum Robin

Wij realiseren ons kindcentrum in samenwerking met Puck&Co. Dit is een professionele aanbieder van kinderopvang met oog voor opvang op kleine schaal. Puck&Co heeft gezondheid en spel/plezier hoog in het vaandel staan en sluit aan bij onze visie. Zo kan de school plek bieden voor twee dagopvang-groepen, een peuteropvang-groep en twee peuterspeelzaal-groepen. In de peuteropvang-groep zijn kinderen met een indicatie vroeg- en voorschoolse educatie welkom.

Wilt u meer weten over ons kindcentrum? Kijk dan op de website Puck&Co.

 

Documenten 

Aanmelding Kindcentrum Robin

Schoolgids 2023_2024

Ambitieplan

SOP Robin 2023-2024

Van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs

Veiligheid op Robin. Van antipest- tot privacybeleid.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren