Schooltijden en kalender

Alle kinderen uit alle groepen gaan vijf dagen in de week naar school en hebben dezelfde lestijden: van 8.25 uur tot 14.15 uur. 

 

Alle belangrijke data vindt u in de kalender


 

Vakantierooster 2018-2019

Herfstvakantie: van 13-10-2018 t/m 21-10-2018

Kerstvakantie: van 22-12-2018 t/m 06-01-2019

Voorjaarsvakantie: van 02-03-2019 t/m 10-03-2019

Koningsdag en Meivakantie: 20-04-2019 t/m 05-05-2019

Pinksteren: 10-06-2019

Zomervakantie: 06-07-2019 t/m 16-08-2019

 

Studie(mid)dagen voor leerkrachten waarbij de leerlingen vrij zijn: 

Studiedag 04-09-2018 (Startgesprekken)

Studiedag 22-10-2018

Studiedag 21-01-2019

Studiedag 19-04-2019 (Goede Vrijdag)

Studiedag 05-06-2019 (Suikerfeest)

Studiedag 21-06-2019

Middag voor zomervakantie 05-07-2019

(vanaf 12.00 uur)