Ouderraad

De ouderraad bestaat uit enthousiaste ouders die zorg dragen voor de organisatie en voorbereidingen van allerlei activiteiten. Ook beheert de ouderraad het ouderfonds waaruit kosten voor activiteiten en feesten betaald worden, maar ook de collectieve ongevallenverzekering.

 

De ouderraad vergadert eens per maand (aanvang 19.15 uur). Alle vergaderingen zijn openbaar.