Voor ouders

Samen met het team, leerlingen én ouders maken we de Wensvogel tot de leukste basisschool in het centrum van Dieren. 

 

Voor een goede begeleiding van de leerlingen is een goed contact tussen de leerkrachten en ouders/verzorgers noodzakelijk. Aan het begin van het schooljaar vindt er in alle groepen een informatieavond plaats. In het schooljaar 2015/2016 houden wij tijdens deze avond verschillende workshops. Lees in nieuwsbrief 1 hier meer over

Een keer per twee weken verschijnt er op vrijdag een nieuwsbrief. Deze wordt digitaal verzonden naar alle ouders,. Ook wordt de nieuwsbrief op deze website geplaatst bij actueel / nieuwsbrieven.

Regelmatig u op de hoogte houden van alle schoolse zaken vinden wij van groot belang.

Heeft u vragen ...... u bent altijd welkom!

 

Hulpouders

Veel ouders van leerlingen helpen mee op school. Sommigen organiseren evenementen zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, een boswandeling of een bezoek aan de bibliotheek. Anderen denken mee over beleidszaken. Weer anderen helpen bij de wenslessen of naschoolse activiteiten.

 

Ouderwerkgroep Wenslessen

Zoals u heeft kunnen lezen op deze site stellen we de kinderen in de gelegenheid wensen kenbaar te maken.

We zijn erg blij met de Ouderwerkgroep Wenslessen. Deze ouders helpen mee om wensen van kinderen te realiseren. Hoewel deze insteek met het aandacht hebben voor wensen van kinderen al een tijdje draait, willen we nog verder gaan in deze ontwikkeling.

De leerkrachten (soms met hulp van ouders) praten met de kinderen over hun wens en e.e.a. wordt geïnventariseerd. Daarna wordt er gekeken of en hoe een wens gerealiseerd kan worden.

Tot nu toe zijn het veelal ouders die met kinderen op pad gaan. Bedankt voor jullie geweldige inzet en hulp !!!

De oudere kinderen doen steeds meer aan "het zelf realiseren" van een wens. Hiertoe zouden de kinderen contact op moeten kunnen nemen met een instantie, bedrijf, instelling o.i.d. De leerkracht (of ouder) helpt de kinderen hier dan bij. Zo willen we ze leren, dat wanneer je heel goed over je wens hebt nagedacht en eigen initiatief vertoond, je zelf kan bijdragen tot het uitkomen van je wens.

Wij vinden het helemaal super dat ouders bereid zijn om kinderen te begeleiden. Immers, een wens vervullen zal veelal onder schooltijd plaats vinden.

Die gelegenheid bieden we de kinderen die het dán betreft.....als je merkt dat je wens uit kan komen, groei je, ga je nog beter in je vel zitten en vind je het nog leuker om naar school te gaan.

 

 

Enkele voorbeelden

 • Een kind wil graag leren over de brandweer.
  Misschien kan een ouder een bezoek aan de kazerne regelen?

 • Een jongetje wil weten wat een directeur doet. 
  Hij draait een halve dag mee met de directeur van school. 

 • Een meisje wil leren paarden te verzorgen.
  Er zijn vast ouders die connecties hebben met een manege in de buurt!

 • Kinderen wilden weten hoe je een mooie verftekening op het raam krijgt.
  Op de avond dat ouders Sinterklaastekeningen op de vensters maakten, hebben drie kinderen meegeholpen. 


 

Wilt u hier ook tijd aan besteden? Dat vinden we super! Vraag meer info bij de teamleden of de directeur.


 

Voor ouders die niet in de gelegendheid zijn structureel actief in en om school te zijn, zijn er volop mogelijkheden om incidenteeel hulp te bieden bij bijvoorbeeld bibliotheekbezoek, vervoer etc. Wij zijn blij met elke hulp!