Kennis-maken of inschrijven

Resultaten

Aan het eind van de basisschool worden de leerlingen getoetst met een eindtoets. Deze toets geeft een beeld van de resultaten van de leerling in relatie tot de toelatingsnormen van schoolsoorten in het voortgezet onderwijs.

Voor ons is het erg belangrijk dat kinderen met hun eigen capaciteiten, een voor henzelf goede score halen. Zij moeten met deze toets laten zien “wat erin zit”. Het gemiddelde van de toets is óók afhankelijk van de samenstelling van de groep. In 2016 behaalden wij een score onder het landelijk gemiddelde (524.8). Het leerlingenaantal in 2016 was 8 leerlingen, omdat dit beneden de 10 is, kijkt de inspectie ook naar de opbrengsten van groep 7, deze waren in orde. In 2017 behaalden wij een score van 532.8, dit was 0.1 onder de ondergrens. In 2018 zitten we met 535 weer boven de ondergrens (ook hier was het leerlingenaantal <10). Wij zijn blij met het resultaat!

 

Inspectie

De inspecteur voor het Onderwijs bezocht voor het laatst in mei 2016 onze school. Zij schrijft in haar rapport: “Openbare basisschool De Wensvogel heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het basisarrangement.” Al de tien standaarden hebben wij voldoende gescoord, één zelfs op goed! Natuurlijk zijn wij hier trots op. De adviezen van de inspectie hebben wij ter harte genomen.

 

Quote resultaten

 

Het is fijn dat je gelijk kunt zien of je een opdracht goed of fout maakt op Snappet. Als je iets moeilijk vindt, kun je hieraan werken met eigen werkpakketten.

 

Jill, groep 8

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren