Kennis-maken of inschrijven

Ouders en school

Samen

Samen met leerlingen, het team én ouders maken we de Wensvogel tot de leukste basisschool in het centrum van Dieren. Voor een goede begeleiding van de leerlingen is een goed contact tussen de leerkrachten en ouders/verzorgers noodzakelijk.

 

Ouderraad

De ouderraad (OR) bestaat uit enthousiaste ouders die zorg dragen voor de organisatie en voorbereidingen van allerlei activiteiten. Ook beheert de ouderraad de vrijwillige ouderbijdrage waaruit kosten voor activiteiten en feesten betaald worden, maar ook de collectieve ongevallenverzekering.

De ouderraad vergadert regelmatig. Alle vergaderingen zijn openbaar.

 

Medezeggenschapsraad

De doelstellingen van de Medezeggenschapsraad (MR) zijn: het bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school.

Alle leden van de medezeggenschapsraad zijn gekozen:

de ouderafvaardiging door de ouders, de teamleden door het team.

Elke MR stuurt twee afgevaardigden (een ouder en een teamlid) naar de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).
De MR vergadert 6 keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen?  U bent van harte uitgenodigd.

 

Hulpouders

Bij sommige activiteiten hebben wij nog extra ‘handen’ nodig, in dit geval doen wij een beroep op onze ‘hulpouders’. Als u hulpouder wordt kunt u zelf bepalen wanneer u ons een ‘handje’ helpt.

 

Nieuwsbrief

Onze nieuwsbrief iedere laatste vrijdag van de maand. Hierin wordt u op de hoogte gehouden van lopende zaken binnen onze school. U ontvangt deze via de ouderapp ‘SchouderCom’. Deze is alvast HIER te downloaden voor Android en HIER voor Apple.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren