Kennis-maken of inschrijven

Onderwijs en opvang van 2 tot 13 jaar uit Dieren en omgeving

De Wensvogel is een openbare school waar onderwijs en opvang samengaan. De nauwe samenwerking en hoge mate van betrokkenheid voor elkaar is kenmerkend voor ons kindcentrum. Het is een plek om 'het leven te leren' voor kinderen van 2 tot 13 jaar, waarbij we werken met een doorgaande ontwikkelingslijn gedurende de hele schoolloopbaan. 

 

Onze partner voor de peuteropvang is Kindercentra Puck&Co. Puck&Co is een professionele aanbieder van kinderopvang met oog voor opvang op kleine schaal. Zij bieden een uitdagende, veilige en goed voorbereide omgeving waarin kinderen zichzelf kunnen ontwikkelen en waar u als ouder keuzes kunt maken. Kinderopvang is een groot onderdeel in zowel het leven van uw kind als dat van u. Daarom vindt Kindercentra Puck&Co het belangrijk dat de opvang die zij bieden goed aansluit bij uw persoonlijke situatie. De vaste pedagogische medewerkers maken onderdeel uit van het team en zijn bekend voor de kinderen.

 

Het is voor ons zeer belangrijk dat kinderen zich veilig voelen en vertrouwd zijn met alle teamleden. De methode Kwink zetten we in om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen te helpen ontwikkelen.

Kwink regels

 

 

Gebouw

 

SjorsBuiten  

Wij vinden het leuk om mee te doen met Sjors Buitenbende, zo zijn we actief bezig en ook lekker buiten. Soms spelen we voetbal maar we doen ook andere spelletjes. Het is iedere 2 weken op woensdag na school en iedereen mag meedoen!

 

Thomas, Bram, Yassin en Levi

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren