Kennis-maken of inschrijven

Kinderopvang de Wensvogel

De kinderopvang is onderdeel van Kindcentrum de Wensvogel. Binnen de school hebben we onze eigen groepsruimte die huiselijk en passend is ingericht voor zowel peuters als bso-kinderen. De kinderopvang is beschikbaar voor alle kinderen in Dieren en omgeving. Er is oog voor zowel de wensen en behoeften van kinderen, als die van de ouders. Kom gerust eens langs om kennis te maken en de sfeer te proeven!

 

Kinderopvang

 

Peutergroep

De peutergroep biedt per dagdeel plaats aan maximaal 16 kinderen tussen 2 en 4 jaar oud, onder begeleiding van 2 gediplomeerde medewerkers, conform de Wet Kinderopvang. De peuters komen minimaal één dagdeel per week, van 8.30-12.00 uur naar de peutergroep. VVEgeïndiceerde kinderen komen drie ochtenden per week naar de peutergroep, hiervoor geldt een aangepast tarief. Daarnaast is er verlengde opvang tot 14:15 uur mogelijk. Een deel van de kosten kan worden vergoed via Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst of Gemeentelijke Toeslag van de gemeente Rheden. De peutergroep is geopend op maandag-, dinsdag-, donderdag- én vrijdagochtend. Bij voldoende animo voor andere dagen zullen wij mogelijk ook op andere ochtenden de peutergroep openstellen.

 

Ochtendindeling en activiteiten

We werken bij de peutergroep in thema’s volgens een speciaal ontwikkelde methode: Piramide. Hierdoor kunnen ook VVE- geïndiceerde kinderen bij onze peutergroep terecht. Op een ochtend ondernemen wij verschillende activiteiten in vaste volgorde. Zo zingen we liedjes in de kring, gaan wij knutselen en doen we spelletjes en puzzels. Dit gebeurt spelenderwijs en in een ongedwongen sfeer, waarbij kinderen worden gestimuleerd om mee te doen! Naast de vaste activiteiten is er natuurlijk ruimte om vrij te spelen met blokken, duplo, treinrails, in de poppenhoek of samen met de leidster een boekje te lezen. Tijdens het buitenspelen verblijven we op het kleuterplein. Naast het spelen in de zandbak zijn er fietsjes en ander buitenspeelmateriaal voor de peuters beschikbaar.

 

Buitenschoolse Opvang (BSO)

Bij de BSO is voorschoolse- naschoolse en vakantieopvang mogelijk. In een groep zitten maximaal 20 kinderen tussen 4 en 12 jaar oud onder begeleiding van 2 gediplomeerde medewerkers, conform de Wet Kinderopvang. Zowel kinderen van Kindcentrum de Wensvogel als kinderen van andere scholen kunnen gebruik maken van Buitenschoolse opvang. Voor de kinderen ouder dan 9 jaar is er een speciale hoek waar zij met leeftijdsgenoten kunnen relaxen.

 

Voorschoolse Opvang (VSO)

Er is VSO mogelijk op: maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdag van 7.00-8.30 uur. Kinderen kunnen desgewenst ontbijten bij de VSO, hiervoor hoeft geen eten meegebracht te worden.

Bij voldoende animo voor andere dagen zullen wij mogelijk ook op woensdag de VSO openstellen.

 

Naschoolse Opvang (NSO)

De NSO is in de 40 schoolweken geopend op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag. Het blok dat u per keer afneemt loopt vanaf einde schooltijd (afhankelijk van de school van uw kind) tot 18.00 uur. Verlengde opvang tot 19.00 uur behoort tot de mogelijkheden. U kunt een of meer vaste middagen per week afnemen of middels een variabele contractvorm opvang afnemen (minimaal 10 uur per kalendermaand).

Bij voldoende animo voor andere dagen zullen wij mogelijk ook op woensdag de NSO openstellen.

 

Vakantieopvang en lesvrije dagen

In vakanties en op lesvrije dagen zijn we op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag (in sommige gevallen bij voldoende animo) de hele dag geopend van 7.00-18.00 uur. We zijn in ieder geval 8 vakantieweken per jaar geopend (sluiting in 3 zomerweken en tussen Kerst en Oud&Nieuw). Wanneer vakantieopvang onderdeel uitmaakt van uw contract heeft u gegarandeerd opvang.

In andere gevallen kunt u gebruik maken van vakantieopvang wanneer groepsgrootte en personele bezetting dit toelaat.

 

Tarieven en Kinderopvangtoeslag

In de meeste gevallen is via Kinderopvangtoeslag een inkomensafhankelijke teruggave van een deel van de opvangkosten mogelijk. Op www.toeslagen.nl kunt u een proefberekening doen om te zien hoe hoog de Kinderopvangtoeslag in uw situatie ongeveer zal zijn. Tevens vindt u daar de voorwaarden die gelden om in aanmerking te komen voor Kinderopvangtoeslag.

Opvang button

 

 

Kinderopvang de Wensvogel                                                                           

Buitenschoolse Opvang & Peuteropvang

Tel: +31 633 977 633 of 0313 - 414 874

kinderopvangdewensvogel apestaart gmail punt com

 

 

 

 

InspectieBSOInspectiePG

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren