Kennis-maken of inschrijven

Peuteropvang de Wensvogel: De eerste vlieglessen vanuit een warm nest!

Bij onze peuteropvang zorgen we dat uw kind mooie sprongen gaat maken. Met zorg en aandacht sluiten we aan bij de ontwikkelkansen van ieder kind.

 

Kinderopvang

 

Wat doen we? / Ons programma

In onze lichte, open ruimte op de begane grond van de school zijn er grote speelhoeken met nieuw spelmateriaal. We bieden leuke activiteiten die samenhangen met een thema, net zoals de school. Door die activiteiten werken we doelgericht aan samenspel, creativiteit en de eerste taal- en rekenvaardigheden. En natuurlijk maakt uw kind heel veel plezier. Samen met vriendjes en vriendinnetjes én met ons!

 

Iedere week: extra activiteiten voor nóg meer speel- en ontdekplezier

· Peutergym of yoga

· Extra voorlees-activiteiten (door bibliotheek en vrijwilliger)

· Muziekles

 

Stap voor stap naar het basisonderwijs

Uw kind kan bij ons stap voor stap wennen aan het spelen en speelwerken zoals dat gebeurt in groep 1. Hierdoor is die stap uiteindelijk minder groot. Ze zijn al in hetzelfde gebouw, kennen al veel juffen en meesters en weten wat het is om in een groep met kinderen te zijn. Ook hebben ze al kennis gemaakt met werkwijzen als ‘in de kring’, kiezen van activiteiten en samen zingen of luisteren naar een verhaal.

 

Deskundige pedagogische medewerkers en kwaliteitseisen

Onze pedagogische medewerkers hebben alle nodige diploma’s en certificaten om peuteropvang te bieden mét meerwaarde: door hun scholing hebben zij geleerd om ontwikkelingsgericht met ieder kind aan de slag te gaan. Ook voldoen zij aan de eisen voor het bieden van kinder-EHBO om de veiligheid van de kinderen te waarborgen. Verder voldoet de peuteropvang van Puck&Co aan alle wettelijke veiligheidseisen.

 

Samen als IKC

Onze pedagogisch medewerkers vormen samen met alle leerkrachten en overige medewerkers het team van IKC De Wensvogel. We volgen samen trainingen en opleidingen zodat we werken vanuit dezelfde visie en uitgangspunten. Met hart voor de kinderen ontdekken we samen hun talent en laten we ze uitvliegen vanuit een veilige basis.

 

Kindercentra Puck&Co

0316-229145

info apestaart puckenco punt nl

 

Inschrijven Peuteropvang: Inschrijven (puckenco.nl)

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren