Kennis-maken of inschrijven

De leerling centraal

Elk kind heeft een leerwens. Ieder kind is van nature nieuwsgierig, wij geloven in de kracht van ieder kind. Door vertrouwen, oprechte interesse en waardering kan ieder kind zijn of haar talenten leren kennen en inzetten. Ieder kind komt in zijn kracht te staan als de begeleiding is gericht op het ontdekken en ontwikkelen van eigen kwaliteiten.

Een paar keer per jaar staan er ontdekweken op het programma waarbij de hele school samenwerkt aan 1 thema. Naast deze ontdekweken zijn er ook voor ieder kind wenslessen. De wensen van het kind staan centraal, talenten worden ingezet en nieuwe talenten worden ontdekt.

 

Vanaf groep 4 wordt er in de klassen gewerkt met snappet. Deze manier van werken zorgt ervoor dat de kinderen direct feedback krijgen op het gemaakte werk. Ook werken ze aan hun eigen doelen op hun eigen niveau na een instructie van de leerkracht over de lesstof. Dit zorgt voor zicht op de eigen ontwikkeling. Op deze manier hebben kinderen helder voor ogen welke doelen al behaald zijn en waar ze nog aan moeten werken.

 

Het werken aan de 21e-eeuwse vaardigheden wordt verweven in al onze lessen.

21e eeuwse vaardigheden

                “Samenwerken aan ieders leerwens geeft kracht.”

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren