Kennis-maken of inschrijven

Onderwijs en opvang van 2 tot 13 jaar uit Dieren en omgeving

De Wensvogel is een openbare school waar onderwijs en opvang samengaan. De nauwe samenwerking en hoge mate van betrokkenheid voor elkaar is kenmerkend voor ons kindcentrum. Het is een plek om 'het leven te leren' voor kinderen van 2 tot 13 jaar, waarbij we werken met een doorgaande ontwikkelingslijn gedurende de hele schoolloopbaan. 

 

Onze partner voor de peuteropvang en VSO/BSO is DOK13. De vaste pedagogische medewerkers maken onderdeel uit van het team en zijn bekend voor de kinderen. Het is voor ons zeer belangrijk dat kinderen zich veilig voelen en vertrouwd zijn met alle teamleden. De methode Kwink zetten we in om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen te helpen ontwikkelen. Deze wordt vanaf de peutergroep gebruikt en ook ingezet bij de VSO/BSO.

 

Kwink regels

 

Gebouw

 

Sjors buitenbende  

Wij vinden het leuk om mee te doen met Sjors Buitenbende, zo zijn we actief bezig en ook lekker buiten. Soms spelen we voetbal maar we doen ook andere spelletjes. Het is iedere 2 weken op woensdag na school en iedereen mag meedoen!

 

Thomas, Bram, Yassin en Levi

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies preferences