Home

Wij onderscheiden ons door:

  • Doorgaande leer- en ontwikkellijn voor kinderen van 2 tot 13 jaar
  • Bij ons wordt ieder kind eigenaar van zijn eigen ontwikkeling
  • Extra focus op woordenschatonderwijs
  • Betrokkenheid van ouders vinden wij belangrijk

Wij onderscheiden ons door:

  • Doorgaande leer- en ontwikkellijn voor kinderen van 2 tot 13 jaar
  • Bij ons wordt ieder kind eigenaar van zijn eigen ontwikkeling
  • Extra focus op woordenschatonderwijs
  • Betrokkenheid van ouders vinden wij belangrijk

Geluiden uit onze school

Rhedense Integratiegroep op bezoek!

De Rhedense Integratiegroep is een kleine club van mensen die met ervaringsdeskundigen scholen bezoekt om voorlichting te geven over hoe om te gaan met mensen met een beperking.

Onlangs waren zij bij ons op school om groep 8 te laten ervaren hoe het is om met een beperking te leven. Hiervoor waren verschillende activiteiten voorbereid.

Een interresant en indrukwekkend iets voor de leerlingen om te ervaren!

 

RIGRIG

School!Week & Global Goals

De School!Week is de jaarlijkse campagneweek van het Openbaar Onderwijs in Nederland.

Ook dit jaar doen alle scholen van Scholengroep Veluwezoom hieraan mee, wij hebben ervoor gekozen om aan de slag te gaan met de kinder global goals.

Iedere school heeft gekozen voor een thema vanuit deze goals en is hiermee met de kinderen aan de slag gegaan. De Wensvogel heeft zich gericht op schone natuur en zoals u wellicht gemerkt heeft zijn wij met alle kinderen de wijk in geweest om op te ruimen.

 

Wij zijn supporter van schoon!

 

 

KGG

 

 

10 gouden regels

Heeft u onze nieuwe regels al gezien/gehoord via uw kind(eren)? In onze “Week van Respect” hebben we hier veel aandacht aan besteed. Maar we gaan hier natuurlijk mee door. Telkens stellen we een regel centraal.

 

Goudenregels

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies preferences