Geschiedenis

De school is gebouwd als Prinses Beatrixschoolin de jaren rond 1956. Na verloop van tijd werden de omliggende wijken uitgebreid en groeide de school. Naast het gebouw stond kleuterschool Erica. 


In 1985 werd het basisonderwijs ingevoerd en schoven kleuteronderwijs en lagere school steeds meer in elkaar. Vanaf dat jaar kreeg de school de naam De Vogelaar en groeide in de jaren na 1985 uit tot een school van ongeveer 200 leerlingen. Echter...er trad vergrijzing op in de omliggende wijken en het aantal leerlingen daalde vanaf 1999 behoorlijk. In 2009 stond het bestuur van Scholengroep Veluwezoom voor een keuze....de school sluiten óf met een gerichte aanpak weer op de kaart zetten.

 

Er kwam een wisseling van directie en in het najaar van 2009 ging het team van de Vogelaar op zoek naar dát waar ze sterk in waren en wat aanknopingspunten zou opleveren voor een totale vernieuwing. Er werd hard gewerkt en driftig vergaderd. In het voorjaar van 2010 werden de plannen aan de ouders kenbaar gemaakt:

 

  1. We voeren een nieuw lesrooster in. We gaan van 8:25 uur tot 14:00 uur naar school en dat doen we iedere dag.
  2. We gaan werken met wensen en talenten van kinderen.
  3. De naam van de school zal veranderd worden.
  4. We gaan de school laten verbouwen.
  5. We worden een Brede School met VSO, BSO en naschoolse activiteiten.
DSC_0192.jpg

De plannen werden enthousiast begroet door de ouders. In de maanden tot aan de zomervakantie werd een pilot gedraaid met wensen en talenten en de ontdek-weken. Per 1 augustus 2010 werd het nieuwe rooster ingevoerd en rond maart 2011 werd de verbouwing gestart.

De Wensvogel staat nu op de kaart van Dieren en we merken dat er steeds meer ouders kiezen voor onze school. De instroom vindt niet alleen sterk in de onderbouw plaats, maar er stromen ook kinderen tussentijds van andere scholen binnen. Al met al behoort de Wensvogel nu tot de scholen die ieder jaar opnieuw een groei van het aantal leerlingen vertonen. In twee jaar tijd groeide de school van 72 naar 128 leerlingen.

 

In het schooljaar van 2011-2012 verlieten 30 leerlingen de school (grote groep schoolverlatende leerlingen uit groep 8, verhuizingen en 2 verwijzingen). Het ziet er naar uit dat we op 1 oktober 2012 deze 30 leerlingen ruimschoots gaan compenseren en dat er straks, op 1 oktober 2012, ongeveer 112 leerlingen op school zitten. 

 

We groeien door! We verwachten dat we in 2013-2014 al richting de 130 leerlingen zullen gaan.