De leerling centraal

Ruimte om te ontdekken

Elk kind krijgt bij de Wensvogel de ruimte om te ontdekken wie zij zijn. Zij leren ook aan anderen ruimte te geven. Ze leren behoeften van anderen te zien en daar goed mee om te gaan. 

 

Wat leren onze kinderen? Uiteraard alle benodigde kennis en vaardigheden die passen bij de basisschool. We leren de kinderen ook:
  • eigen talenten en wensen ontdekken
  • zelfstandig en kritisch denken en handelen
  • zichzelf en anderen respecteren
  • verantwoordelijkheid dragen
  • inzicht krijgen in eigen kunnen
  • flexibel omgaan met allerlei situaties
  • omgaan met regels
  • waarden en normen
Al deze zaken worden ook besproken in het spiegelgesprek, een moderne versie van het rapport waarbij de kinderen zelf input leveren! 

Onze aanpak is gebaseerd op Koffer vol kindkracht.