Brede school

Een brede school?

 

Juf Dorieke legt uit wat een brede school is: "Onze school heet 'de Wensvogel, openbare brede school' omdat onze school een kinderopvang, naschoolse opvang en buitenschoolse opvang heeft."

We werken hierbij samen met verschillende partners.

  • Naschoolse activiteitenprogramma: kinderen kunnen na school meedoen aan cursussen op verschillende gebieden: sport, kunst & cultuur, koken, yoga, et cetera.
  • Buitenschoolse opvang (bso): "kinderopvang De Wensvogel" zorgt voor een professionele bso in ons schoolgebouw.
DSC_0192.jpg

Scholengroep Veluwezoom

Scholengroep Veluwezoom

De Wensvogel maakt deel uit van Scholengroep Veluwezoom. Hier zijn elf openbare basisscholen uit de gemeenten Rheden en Rozendaal bij aangesloten, plus een school voor speciaal basisonderwijs.

Elke school heeft een grote mate van zelfstandigheid. De schooldirecteuren en schoolteams handelen autonoom, binnen de kaders die in de Scholengroep zijn afgesproken. De directeuren, enkele personeelsleden en ouders hebben op het niveau van de Scholengroep een rol in het directieteam of in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Er is een stichtingsbestuur dat op hoofdlijnen bestuurt en een toezichthoudende rol heeft.