De Wensvogel

Geitenbergweg 3

6951 GZ Dieren
Telefoon: (0313) 41 48 74

E-mail

Facebook "obs De Wensvogel"

 


Voldoende voor eindtoets CITO

donderdag 7 december 2017 - 14:00
Thumbs klein

De groep 8-leerlingen van de Wensvogel hebben gemiddeld een voldoende gescoord bij de eindtoets CITO. Een mooi resultaat.

Goede score voor elk kind

Wat zegt een dergelijke score? Ieder kind heeft eigen capaciteiten, dus het gemiddelde van de groep zegt niet alles over een individueel kind. Ook is het gemiddelde van de toets afhankelijk van de samenstelling van de groep. Op de Wensvogel zeggen wij: elke leerling heeft andere capaciteiten en het is belangrijk dat elke leerling voor zichzelf goede scores haalt. Dat is wat telt. Dus we analyseren hun werk, stellen doelen en maken per kind een plan van aanpak voor de volgende periode. De eindtoets CITO is altijd een spannend moment voor de leerlingen van groep 8: dan kunnen ze laten zien ‘wat ze in zich hebben’.

Stijgende lijn

Nu zijn dus de resultaten van de eindtoets CITO 2017 bekend: de Wensvogel scoort een voldoende en dat is mooi. In 2013 en 2014 waren de resultaten boven het landelijk gemiddelde. Er was een dipje in 2015 en 2016, maar nu zit de school met een score van 532.8 weer in de stijgende lijn!

Woordenschat en Snappet

Dat is te danken aan die persoonlijke aandacht voor ieder individueel kind. Ook verklaren we dit positieve resultaat doordat we ons woordenschatonderwijs sinds de start van schooljaar 2016-2017 integraal aanpakken. <Lees meer>. Wij denken dat ook de inzet van Snappet - tabletonderwijs (begin 2016) heeft bijgedragen aan de hogere opbrengsten.