De Wensvogel

Geitenbergweg 3

6951 GZ Dieren
Telefoon: (0313) 41 48 74

E-mail

Facebook "obs De Wensvogel"

 


Terugblik 2016

dinsdag 31 januari 2017 - 13:30
Jaarbeeld 2016

We hebben een goed jaar achter de rug. Bekijk het jaarverslag van Scholengroep Veluwezoom. Zie ook de speerpunten 2017 voor een overzicht van onze plannen voor het nieuwe jaar.

Uitgelicht voor de Wensvogel

Met de opleiding van twee woordenschatcoördinatoren hebben we in 2016 de aanpak van ons integraal woordenschatonderwijs uitgebreid. Zo kunnen wij deze aanpak borgen voor de toekomst. Een aanvulling hierop is de inzet van het project ‘bibliotheek op school’. De focus van het project ligt op het stimuleren van vrij lezen. Dit heeft een bewezen positief effect op woordenschat, spelling en begrijpend lezen.