De Wensvogel

Geitenbergweg 3

6951 GZ Dieren
Telefoon: (0313) 41 48 74

E-mail

Facebook "obs De Wensvogel"

 


Woordenschat verrijken met leeskilometers

woensdag 1 februari 2017 - 13:15
De Wensvogel.png

Wij zijn de brede school van Dieren. We erzorgen een continu breed aanbod voor onderwijs en opvang van kinderen van 2½ tot 13 jaar. Ons motto is: eruit halen wat erin zit. Dit doen we door te denken vanuit kansen en mogelijkheden, het zien van kwaliteiten, en het handelen vanuit respect voor ieders eigenheid. Onze leerkrachten beschikken over goede didactische vaardigheden en gaan handelings- en opbrengstgericht te werk aan de hand van het IGDI-model (het interactieve, gedifferentieerde, directe instructiemodel). We werken onder de paraplu van de ‘koffer vol kindkracht’, dat is de kern van ons onderwijs. Een onderdeel van de ‘koffer vol kindkracht’ is het werken met wensen en talenten van kinderen. Ook zijn de ontdekweken een belangrijk onderdeel van ons onderwijs. Zo geeft de Wensvogel vleugels aan talent.

Met woorden in de weer

Een goede woordenschat draagt bij aan het succes van leerlingen in het onderwijs. Daarom bouwen we het gebruik van de methode ‘Met woorden in de weer’ dit jaar verder uit. We hebben woordenschatcoördinatoren opgeleid en we houden audits  over ons woordenschatonderwijs. De school heeft een protocol integraal woordenschatonderwijs en gebruikt dit. Kinderen die veel leeskilometers maken, vergroten hun woordenschat. Daarom verrijken we onze aanpak met veel leesplezier en voeren we het project ‘bibliotheek op school’ uit. Dat betekent dat we dit schooljaar stappen nemen voor een bibliotheek op school. Verder leiden we leescoördinatoren op en stellen we een leesplan op.

foto De Wensvogel.jpg

In 2017 willen we de eindopbrengsten van de school verhogen. Dit doen we vanuit een grondige analyse en een plan van aanpak in groep 7 en 8. Er worden analyses gemaakt met behulp van de uitslagen van de cito-toetsen. Ook willen we de afspraken over het afnemen van de toetsen borgen.

 

Een ander speerpunt voor 2017 is de inzet van ICT in ons onderwijs. We willen ICT hardware en software optimaliseren en tabletonderwijs inpassen in onze methodiek. Ons team neemt deel aan verschillende trainingen om het tabletonderwijs met Snappet te kunnen invoeren.